ครอบครัว

สิ่งที่ไม่ควรทำในครอบครัว เพราะจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลง

ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่นั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของลูกน้อย ลูกน้อยจะเลียนแบบทั้งในด้านของภาษา น้ำเสียงในการใช้คำพูด รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ

อ่านต่อ »
วางแผนอย่างไร

วางแผนอย่างไร ก่อนมีลูกน้อย เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

วางแผนอย่างไร การวางแผนครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวนั้นดำเนินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความสุข สามีภรรยาควรที่จะปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะวางแผนและตั้งเป้าหมายถึงการที่จะมีลูกน้อย ว่าทั้งสองคนนั้นพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต

อ่านต่อ »
วางแผนเงินเก็บ

วางแผนเงินเก็บอย่างไร สำหรับครอบครัว เพื่อมีเงินเหลือใช้ในอนาคต

วางแผนเงินเก็บ หากเรารู้จักวางแผนการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช้เงินแบบไม่ประมาณตน และวางแผนเกี่ยวกับเงินเก็บหรือเงินที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ »
งานบ้าน

ฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ทำได้ไม่ยาก และงานบ้านที่ให้ลูกทำได้

งานบ้าน การที่เราฝึกให้ลูกน้อยช่วยทำงานบ้านนั้นมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยได้รับการฝึกให้ทำงานบ้าน เพราะเด็กเหล่านี้มักจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเท่านั้น

อ่านต่อ »
เคล็ดลับ

เคล็ดลับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้มีแต่ความสุข

เคล็ดลับ วันนี้เราจะมาบอกเคล็อดลับในการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเรากันค่ะ   1.อย่าอายที่จะแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกัน

อ่านต่อ »
ครอบครัว

สิ่งที่ไม่ควรทำในครอบครัว เพราะจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลง

ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่นั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของลูกน้อย ลูกน้อยจะเลียนแบบทั้งในด้านของภาษา น้ำเสียงในการใช้คำพูด รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ

อ่านต่อ »
วางแผนอย่างไร

วางแผนอย่างไร ก่อนมีลูกน้อย เพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ

วางแผนอย่างไร การวางแผนครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวนั้นดำเนินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีความสุข สามีภรรยาควรที่จะปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะวางแผนและตั้งเป้าหมายถึงการที่จะมีลูกน้อย ว่าทั้งสองคนนั้นพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต

อ่านต่อ »
วางแผนเงินเก็บ

วางแผนเงินเก็บอย่างไร สำหรับครอบครัว เพื่อมีเงินเหลือใช้ในอนาคต

วางแผนเงินเก็บ หากเรารู้จักวางแผนการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่ใช้เงินแบบไม่ประมาณตน และวางแผนเกี่ยวกับเงินเก็บหรือเงินที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ »
งานบ้าน

ฝึกลูกให้ช่วยงานบ้าน ทำได้ไม่ยาก และงานบ้านที่ให้ลูกทำได้

งานบ้าน การที่เราฝึกให้ลูกน้อยช่วยทำงานบ้านนั้นมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยได้รับการฝึกให้ทำงานบ้าน เพราะเด็กเหล่านี้มักจะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเท่านั้น

อ่านต่อ »
เคล็ดลับ

เคล็ดลับ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้มีแต่ความสุข

เคล็ดลับ วันนี้เราจะมาบอกเคล็อดลับในการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวของเรากันค่ะ   1.อย่าอายที่จะแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกัน

อ่านต่อ »